ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ:Το διάβασμα για τις Πανελλήνιες θέλει τρόπο!

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí Ýíáñîç ôùí Ðáíåëëáäéêþí ÅîåôÜóåùí ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôùí ÅÐÁË ôçí ÐÝìðôç 7 Éïõíßïõ 2018, óôïí Ðýñãï Çëåßáò. (EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÐÕÑÏÕÍÇÓ)

Το διάβασμα για τις Πανελλήνιες θέλει τρόπο


Από την συνεργάτη μας Ψυχολόγο-Παιδοψυχολόγο Αλεξάνδρα Καππάτου

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here