Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην ” «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ – ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ »”
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τετάρτη 30.10.2019 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

https://www.vrilissia.gr/images/2019/Πρόσκληση_για_προσφορές_Επιγραφών.pdf

https://www.vrilissia.gr/images/2019/Μελέτη_για_πινακίδες.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here