ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή και την έγκριση των προσωρινών πινάκων από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» αναρτώνται οι κάτωθι πίνακες:
1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
3. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΕΦΩΝ
4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
6. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΩΝ

Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησής τους και συγκεκριμένα από 22.07.2019 έως και 26.07.2019 εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Ένσταση επί προσωρινού πίνακα κατάταξης» στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Βριλησσίων (Λ. Πεντέλης 62) και ώρες 08:00 – 16:00.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Όλες οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι οριστικοί Πίνακες.

Previous articleΚέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών:✔️Γυναικοκτονία!
Next articleΨυχολογική Διάγνωση – Υποστήριξη και Συμβουλευτική

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

I accept the Privacy Policy