Το Νομικό μας Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ»

620/27.04.2020 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς:
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Ορκωτός

6/2020 Μελέτη:
ΜΕΛΕΤΗ 6-2020 ΟΡΚΩΤΟΣ

όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική Μελέτη της υπηρεσίας

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Πέμπτη 30.04.2020 και ώρα 12:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο, ώρες 08:00-12:00).

Previous articleΑπό τη σημερινή προγραμματισμένη εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο εκδηλώσεων του Ι.Ν. Αγίων 12 Αποστόλων!
Next articleΟμάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης μέσω τηλεδιάσκεψης!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

I accept the Privacy Policy