ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ε.Β.Α.

Διανομή τυποποιημένων και νωπών προϊόντων σε δικαιούχους του εν λόγω προγράμματος, βάσει οικονομικών κριτηρίων.

Skip to content