Σύμφωνα με την από 04.08.2020 Ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τις πρώτες ημέρες υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής, και προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλες/οι οι υποψήφιες/οι, με απόφαση του Δ.Σ.της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., παρατείνονται:

1. Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: από τις 5/8/2020, στις 7/8/2020
2. Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων: από τις 12/8/2020, στις 13/8/2020
3. Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: από 13/8–17/8, σε 14/8–18/8/2020, και ώρα 16:00.

04.08.2020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

I accept the Privacy Policy