Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παροχή δωρεάν φαρμακευτικών σκευασμάτων σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αλλά και υποστήριξη φορέων ή ιδρυμάτων και εκτός δήμου.

Υποστηρίζεται από προσφορές φυσικών προσώπων.

Στηρίζεται πλέον αποκλειστικά από εθελοντές φαρμακοποιούς.

Συνεργάζεται με τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου και με όλα τα Κοινωνικά Φαρμακεία της Αττικής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο