Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΘΗΚΗ-ΑΝΤΑΛΑΚΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ

Παροχή ιματισμού & κλινοσκεπασμάτων καθώς και παιδικού-βρεφικού εξοπλισμού. Συγκέντρωση οικιακών ειδών και διανομή ανάλογα τις ανάγκες.

Εξυπηρετεί ωφελούμενους των κοινωνικών δομών αλλά και διάφορα ιδρύματα ή φορείς εντός ή εκτός δήμου.

Υποστηρίζεται από εθελοντές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο