Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Λειτουργεί τα τελευταία 2 έτη από το 2018 και στεγάζεται στον ΟΚΠΑΔΒ. Παρέχει όλες τις πληροφορίες και την δυνατοτητα επίλυσης των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν από κόκκινα δάνεια υπερχρεωμένων νοικοκυριών, προστασία της πρώτης κατοικίας, πλειστηριασμούς, εξωδικαστικές ρυθμίσεις, νεες ρυθμίσεις επαγγελματιών, λύσεις για την υπερχρέωση.

Ώρες λειτουργίας 08.00-16.00

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Με βασικό πυλώνα το ήδη ολοκληρωμένο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του προβλήματος της υπερχρέωσης, που έχει ως κορωνίδες

  • τον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη ή Νόμο Σταθάκη για τα νοικοκυριά & τους ελεύθερους επαγγελματίες
  • τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για τις επιχειρήσεις,

H ΕΓΔΙΧ έχει ως αποστολή:

  • την οργάνωση και τη διαμόρφωση της πολιτικής για την εξατομικευμένη ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων για τις δυνατότητες τις πρόνοιες και τις λύσεις που ήδη έχουν προβλεφθεί στους Νόμους για τη διευθέτηση των χρεών τους με την παράλληλη, κατά περίπτωση υποστήριξη τους στην προσπάθεια τους να απεγκλωβιστούν από το πρόβλημα της υπερχρέωσης
    την περαιτέρω υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., με τη συνδρομή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής για την επίλυση του Εθνικού προβλήματος Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους , το οποίο έχει αγγίξει το 126% του ΑΕΠ.
  • τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αρμόδιων ή εμπλεκόμενων φορέων
Μετάβαση στο περιεχόμενο