Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί στο Δήμο μας από τον Ιανουάριο του 2000.
Απευθύνεται σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα ή με σοβαρά
κινητικά προβλήματα..
Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει οικονομικά κριτήρια ωφελουμένων.
Εως 31/7/ 2019 εξυπηρετεί 80 άτομα. Ο αριθμός εξυπηρετούμενων αυξομειώνεται για
αυτονόητους λόγους.
Υποστηρίζεται από Κοινωνικό Λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακούς βοηθούς

Παρέχουμε

– Συμβουλευτική ατόμου και ικογένειας
– Ψυχοσυναισθηματική στήριξη
– Φυσικοθεραπευτική υποστήριξη
– Διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες
– Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
– Ατομική Υγιεινή
– Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης
– Πληρωμή λογαριασμών
– Συνταγογράφηση
– Μεταφορικό μέσο

Λειτουργία

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε πενθήμερη βάση, με επισκέψεις εβδομαδιαίες, με κριτήριο τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εξυπηρετούμενου. Υπάρχει δυνατότητα ανάλογα
με τις ανάγκες να λειτουργεί πρωί και απόγευμα.

Αλλες παροχές

Σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Λειτουργούς του Κέντρου Κοινότητας και τον Κοινωνικό
Λειτουργό του Δήμου διεκπεραιώνονται εισαγγελικές παραγγελίες, σύνταξη εκθέσεων για
παραπομπή, ετοιμασία δικαιολογητικών, προνοιακά επιδόματα.

 

 

 

Διεύθυνση

Λ.Πεντέλης 62
Τηλ 210-6135611
Προϊστάμενος Προγράμματος: κος Μποζάς Ηλίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο